Naše služby

Mobirise Website Builder
Finanční a Projektové řízení

Pomáháme našim klientům s přípravou finančních výkazů v souladu s platnými účetními standardy. Sledujeme aktuální trendy a inovace v oblasti účetnictví a finančního výkaznictví, abychom zajistili správnou interpretaci a aplikaci příslušných standardů.

Mobirise Website Builder
Účetnictví a Mzdy

Naše společnost poskytuje poradenství v oblasti vedení účetnictví a účetních procesů. Pomáháme našim klientům s optimalizací a zefektivněním účetních procesů, nastavením metodiky účtování komplexních účetních transakcí, přípravou účetních závěrek a mzdovou politikou.

Mobirise Website Builder
Daně a Intrastat

Naši odborníci v oblasti daní poskytují komplexní daňové poradenství, které zahrnuje optimalizaci daňové zátěže, dodržování daňových předpisů a řešení daňových problémů, dále poskytování poradenství a podpory při všech otázkách týkajících se Intrastatu.

© Copyright 2024 THSERVIS s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.

Offline Website Builder